Najczęstsze przyczyny zużycia łożyskaOprócz naturalnych procesów zużycia, utrata przez łożysko zdolności do pracy może być spowodowana najczęściej przez:
  1. błędy wykonawcze,
  2. niewłaściwą konserwację i magazynowanie,
  3. niewłaściwy dobór łożyska do warunków eksploatacyjnych, stosowanie źle dobranych zamienników lub wybranie łożyska słabej jakości,
  4. niewłaściwy lub niestaranny montaż w węźle łożyskowym,
  5. użycie niewłaściwego smaru lub dopuszczenie zanieczyszczeń,
  6. eksploatację pojazdu z uszkodzonym uszczelnieniem piasty lub łożyska.