Smarowanie łożyskxW kołach samochodów niezależnie od generacji piasty łożyska są smarowane smarem stałym (plastycznym). Zespoły te narażone są na liczne uszkodzenia wynikające z techniki jazdy i umiejętności kierowcy oraz z warunków, w jakich eksploatowany jest pojazd. W pracach prowadzonych nad konstrukcją samochodowych łożysk tocznych wytyczono trzy główne kierunki badań, które obejmują zagadnienia trwałości, smarowania i uszczelnienia łożysk. Łożyska powinny mieć trwałość minimum 15 lat, ponieważ tak określana jest średnio trwałość samochodu. Oznacza to, że taką samą trwałość powinien mieć również smar i uszczelnienia, aby zapewnić niezawodność działania węzła łożyskowego przez cały okres żywotności samochodu.
x W piastach tradycyjnych z łożyskami stożkowymi zastosowanie mają pierścienie uszczelniające Zimmera najczęściej z pojedynczą wargą. Wynika to z faktu takiego rozwiązania konstrukcyjnego węzła łożyskowego, które uniemożliwia stosowanie łożysk zamkniętych. Piasty zespolone zostały z założenia zaprojektowane w taki sposób, aby zastosować łożyska zamknięte. Uszczelki tych łożysk muszą w skuteczny sposób chronić łożysko przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Najlepszymi uszczelkami są uszczelnienia z gumy, tworzyw sztucznych i innych materiałów, wzmocnione wkładkami metalowymi, z tworzyw lub włókna szklanego.

xDo łożysk samochodowych w większości przypadków stosuje się smary litowe. Są to smary plastyczne wykonane na bazie mydeł litowych i oleju mineralnego. Smary litowe stosowane w Europie nadają się do pracy w zakresie temperatur od –30 C do 120 C. Są odporne na działanie wody, chronią przed korozją, są odporne na starzenie i nadają się do pracy przy wysokich prędkościach obrotowych łożyska. Należy pamiętać o tym, że aby uzyskać założoną trwałość łożysk kół, podczas wykonywania czynności obsługowo – naprawczych należy zachować daleko idącą czystość podzespołów, narzędzi i środków pomocniczych, stosować się do zaleceń producenta i nie przesadzać z nadmierną ilością smaru, ponieważ jego nadmiar powoduje wzrost temperatury łożyska w czasie pracy, a smar może ulec rozkładowi.
xNie należy również „po swojemu“ ładować smarem zamkniętych łożysk wypełnionych fabrycznie ładunkiem smaru. Łożska oczywiście zużywają się w sposób naturalny. Zachodzą w nich procesy zmęczeniowe objawiające się drobnymi wykruszeniami powierzchni oraz ścierne zużycie powierzchni roboczych.