Procedura wymiany piasty koła
dla sam. ciężarowych wg. TIMKENA 1. Oczyszczenie elementów piasty koła
  Usunąć cały pozostały smar i dokładnie wyczyścić. Zabezpieczyć przed korozją, jeśli łożyska nie będą wymieniane od razu. Dokładnie sprawdzić łożyska.
  Wymienić wszystkie niepewne łożyska.
 2. Demontaż pierścienia zewnętrznego łożyska
  Używając pręta z miękkiej stali jako narzędzia należy zdjąć oba pierścienie zewnętrzne łożyska, uderzając w nie naprzemiennie, aby zapobiec przekrzywieniu lub uszkodzeniu piasty.
  Nie używać narzędzi wykonanych z mosiądzu, miedzi lub aluminium do demontażu, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie łożysk.
  Wykorzystać ząbki kołnierza, jeśli występują
  Dopilnować, aby młotek nie dotknął gniazda pierścienia/ otworu piasty
  Oczyszczenie elementów piasty koła
 3. Oczyszczenie i kontrola trzpienia
  Usunąć cały pozostały smar i sprawdzić trzpień, kołnierz, gwinty i rowek klinowy pod kątem uszkodzeń i zużycia.
  Usunąć pilnikiem wszystkie wypukłe miejsca i zadziory, po czym wypolerować papierem ściernym.
  Sprawdzić gniazda łożysk pod kątem nadmiernego zużycia.
  Naprawić lub wymienić uszkodzone trzpienie jeśli są nadmiernie zużyte, zgodnie z instrukcją obsługi producenta.
  Oczyszczenie i kontrola trzpienia
 4. Oczyszczenie i kontrola gniazd pierścieni zewnętrznych
  Usunąć cały pozostały smar i sprawdzić gniazda pierścieni zewnętrzych oraz kołnierze pod kątem uszkodzeń i zużycia - usunąć pilnikiem lub papierem ściernym wszystkie wypukłe miejsca i zadziory.
  Zużycie w piastach obniży dokładność pasowania pierścieni na wcisk.
  Odpowiednio naprawić lub wymienić zgodnie z instrukcją obsługi producenta.
  Oczyszczenie i kontrola gniazd pierścieni zewnętrznych
 5. Montaż pierścienia zewnętrznego
  Używając odpowiedniego nabijaka łożyskowego lub pręta z miękkiej stali nabijać równomiernie pierścienie na gniazda.
  Nasłuchiwać zmiany w dźwięku uderzeń, która potwierdzi prawidłowy montaż pierścienia.
  Prawidłowe osadzenie względem kołnierza można sprawdzić szczelinomierzem 0,051 mm (0.002'').
  Montaż pierścienia zewnętrznego
 6. Smarowanie smarem (zespoły wewnętrzne)
  Całkowicie wypełnić zespół wewnętrzny łożyska stożkowego w obszarze pod koszyczkiem, między wszystkimi wałeczkami, wciskając smar do szerszego końca waleczków, aż zacznie wydosatwać się do wąskiego końca.
  Smarowanie smarem (zespoły wewnętrzne)
  6a. Smarowanie smarem (piasta)
  Nasmarować wgłębienie piasty zgodnie z zaleceniami producenta nie przekraczając poziomu bieżni pierścienia zewnętrznego).
  Rozsmarować smar lub środek zapobiegający korozji ciernej na trzpieniu, aby zapobiec korozji.
  Smarowanie smarem (piasta)
 7. Montaż uszczelki piasty
  Sprawdzić czy wybrano prawidłową uszczelkę do używanego środka smarnego.
  Umieścić zespół wewnętrzny łożyska stożkowego równo w dopasowanym pierścieniu zewnętrznym w piaście.
  Zamontować uszczelkę piasty zgodnie z procedurą jej producenta, używając odpowiedniego narzędzia montażowego. Nasłuchiwać zmiany w dźwięku uderzeń, ktore potwierdzą prawidłowy montaż uszczelki.
  Sprawdzić, czy uszczelka jest równo umieszczona i nieuszkodzona.
  Montaż uszczelki piasty
 8. Montaż zespołu piasty na trzpieniu
  Użyć odpowiedniego wspornika do kół, aby wyrównać i dopasować zespół paisty do trzpienia, nie przekrzywiając go.
  Montaż zespołu piasty na trzpieniu
 9. Regulacja - system podwójnej nakrętki
  Sprawdzić gwinty i ogólny stan nakrętek regulacyjnych, po czym dokręcić ręcznie.
  Obracając koło, użyć odpowiedniego klucza dynamometrycznego i nasadowego, zgodnie z procedurą dokręcania podaną w 'Regulacji łożyska koła'.
  Nie zapomnieć o odpowiednim wycofaniu nakrętki regulacyjnej, aby dopasować ją do danego zastosowania, przed założeniem podkładek ustalających i przeciwnakrętek
  Uwaga - w systemach z jedną nakrętką samo-zabezpieczającą, należy odwołać się do instrukcji producenta.
  Regulacja - system podwójnej nakrętki
 10. Pomiar luzu końcowego
  Procedura regulacji umożliwia swobodne obroty koła z luzem osiowym od 0,025 mm do 0,125 mm (0,001'' do 0,005''). Przymocować czujnik zegarowy przez magnetyczną podstawę do piasty lub bębna. Ustawić wskaźni, aby trzpień pomiarowy dotykał czoła trzpeinia, a jego linia działania była równoległa do osi trzpienia (piasty aluminiowe - przymocować magnetyczną podstawę do końca trzpienia, aby trzpień pomiarowy dotykał piasty lub bębna). Chwycić zespół koła na godzinie 3 i 9 i popychać ruchem wahadłowym, aby osadzić łożyska. Wyzerować czujnik. Powtórzyć proces, tym razem ciągnąc koło ruchem wahadłowym.
  Ruch wskaźnika pokazuje luz osiowy w piaście. Przeprowadzić precyzyjną regulację, aż luz osiowy zawrze się w podanym wyżej zakresie.
  Założyć wszystkie pozostałe mechanizmy mocujące.
  Pomiar luzu końcowego
 11. Montaż kołpaka piasty
  Zamontować kołpak piasty stosując nową uszczelkę, uważając aby nie przekręcić śrub, zgodnie z instrukcjami producenta.
  Przy smarowaniu olejowym dodać czystego oleju do piasty przez otwór w kołpaku do poziomu zalecanego przez producenta.
  Obrócić zespół koła i sprawdzić ponownie. W razie potrzeby uzupełnić.
  Montaż kołpaka piasty