Ważne!Nigdy nie należy wprawiać łożyska w ruch przy użyciu sprężonego powietrza. Wałeczki mogą zostać wyrzucone z dużą prędkością, stwarzając ryzyko poważnych obrażeń ciała. Bardzo ważna jest odpowiednia konserwacja i obsługa łożysk. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu i brak właściwego smarowania może doprowadzić do awarii urządzeń, stwarzając ryzyko poważnego uszkodzenia ciała.

Nigdy nie należy pracować pod pojazdem opartym tylko na lewarku - zawsze należy użyć podpór pod osie i klinów pod koła, aby uniemożliwić ruch pojazdu.